Utbildningar

Vår ambition är att hålla oss uppdaterade med de senaste rönen inom vårt verksamhetsområde.

2024

En veterinär har gått VeTA-bolagets utbildning Hälta och ortopediska sjukdomar hos hund och katt. Hela personalen har deltagit i ett webinarium med titeln ”Olaglig hund- och kattavel: djurskyddslagen, anmälningsplikt och djurhälsopersonalens roll” arrangerad av Djurskyddet Sverige. Två veterinärer deltog i kursen Artros – röntgen och behandling arrangerad av Evidensia Academy. En veterinär har gått Jamarens Vårkurs med fokus på kattbeteende. En veterinär har bevistat Diabetic Scandinavian tour 2024 arrangerad av Boehringer Ingelheim. En veterinär har deltagit i kursen ”Breed-related Skin Diseases – Causes, Treatments and the Science Behind” under SVDSG:s Vårmöte 2024.

2023

Två av veterinärerna har gått Vet Ortho:s Palpationsskola (med fokus på hundens rörelseapparat) arrangerad av Orion Pharma. En veterinär har deltagit i Nordic Anesthesia Day 2023 arrangerad av Orion Pharma Academia. En veterinär har deltagit vid Swedish Veterinary Dermatologic Study Groups Vårmöte 2023 med tema farmkologi. En djurvårdare har gått årets upplaga av Hill’s VNA Veterinary Academy foderutbildning. En veterinär har gått VeTA-Bolagets kurs i Rekonstruktiv kirurgi & avancerad sårbehandling. En veterinär deltog vid 34th European Veterinary Dermatologi Congress arrangerad av European College of Veterinary Dermatology (ECVD). En djursjukskötare har gått kurs i Sårvård bedömning och behandling arrangerad av VeTA-bolaget. Samtliga i personalen tar successivt del av Feliway Cat Handling Programme i regi av Ceva i samarbete med International Society of Feline Medicine. En veterinär deltog i årets Veterinärmöte med tema onkologi (tumörsjukdomar). En veterinär har deltagit i en kurskväll om hjärtsjukdomar hos hund arrangerad av BIvet. Två veterinärer har gått kursen Cats need effective pain relief too om smärtbehandling av katt arrangerad av Evidensia Academy.

2022

2022 har en veterinär och en djuvårdare gått en sårkurs ”Diagnostik och behandling av sår hund & katt, grund” arrangerad av VeTA-bolaget. 2 veterinärer har deltagit vid Idexx webinarium med titeln Canine and Feline Urine Cytology samt Electrolyte testing i sick dogs and catsEn veterinär har gått en tandkurs online arrangerad av Svenska Sällskapet för djurtandvård. En veterinär har deltagit i Swedish Veterinary Study Groups Vårmöte med tema Leishmanios och Autoimmuna hudsjukdomar. En djurvårdare har gått en nutritionskurs arrangerad av Hills Pet Nutrition. En veterinär har deltagit vid Idexx webinarium med titeln In-Clinic Endocrinology: Fructosamine and Total T4 Testing. En veterinär har deltagit vid Jamarens höstkurs med titeln ”Medicinska utredningar med endoskopet som hjälp”. En veteinär har genomgått kurs i ämnet rotbehandlingar ”Från roten av det onda till kronan på verket” arrangerad av Svenska sällskapet för djurtandvård. En Djurvårdare har examinerats till djurvårdare nivå 3 via VeTA-bolaget.

2021

2021 Hela personalen deltog i VetFamilys webinarium om ”Vanliga tandproblem hos den unga hunden” samt ”Kattens hemliga kommunikation”. Hela personalen har också uppdaterat sig inom CatFriendly och genomgått Feliway Cat Handling Programme. En veterinär har deltagit vid webinar om Hantering av nedsatt aptit hos katt arrangerat av Jamaren och Dechra. En djurvårdare har deltagit i Weight management virtual congress arrangerad av Royal Canin. En veterinär har deltagit i ett webinarium om Näringslära för hund och katt med titeln Naturlig, rått, animalisk, vegan och kornfritt – Ernaering satt på spissen! arrangerat av Dechra. En veterinär har deltagit i Skinklubbens (Swedish Veterinary Dermatology Study Group) Vårmöte 2021 med Cytologi som tema. Två veterinär har deltagit i Feline inspiration days 2021, en webinarserie med katten i fokus arrangerad av Boeringer Ingelheim. Följande föreläsningar har ingått: Assessment of acute pain in cats using scoring systems. Management of the cat with acute dyspnea. Feline diabetic ketoacidosisThe difficult feline diabetic. Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat. Acute presentations of hypertension. Pancreatitis in the feline diabetic. Feline acromegaly. Top tips for urethral obstruction. Assessment and management of constipation. Home monitoring of the diabetic cat och management of the feline diabetes: goals for good quality of life.  En djurvårdare har gått VeTA-Bolagets kurs Röntgenteknik bas och fördjupning. En veterinär har deltagit i webinaret Blodigt allvar om anemi hos katt arrangerat av Jamaren (Swedish Veterinary Feline Study Group). En veterinär har deltagit i webinaren Work-up and diagnosis of chonic enteropathies in dogs och Treating canine chronic enteropathies arrangerat av Idexx. Två veterinärer har deltagit i ett webinar om Demens hos hund och katt arrangerat av Swevet. En leg djursjukskötare har gått en webkurs i Sårvård hund och katt arrangerat av Swevet. En veterinär har gått tvådagarskurser i Klinisk etologi och beteendeutredning samt Acute and chronic pain management för hund och katt arrangerade av Swevet. Två veterinärer följer Idexx webinarserie om laboratoriediagnostik för hund och katt.

2020

2020 En leg djursjukskötare har gått en kurs i anestesi av de mindre sällskapsdjuren ”Anestesi av exotiska smådjur” arrangerad av Vetventilen. En veterinär och en djurvårdare har genomgått Vetabolagets kurs i Diagnostik och behandling av sår hund & katt, grund. En veterinär deltog i Jamarens (SVFSG) webinarutbildningar om FIP, Feline Infektiös Peritonit och Feline Endocrinology. En veterinär deltog i Skinklubbens (SVDSG) Vårmöte med fokus på kattens hudsjukdomar.

2019

2019 En veterinär gått en kurs i reproduktion ”The hidden truths of reproduction” arrangerad av Jamaren (Swedish Veterinary Feline Study Group). En veterinär har deltagit vid Skinnklubbens (Swedish Veterinary Dermatology Study Group) vårmöte – en tvådagars utbildning med fokus på öronsjukdomar hos hund och katt ”Otitis: A Step-By-Step Approach for Successful Management”. En veterinär har gått en kurs i hematologi ”Hematology put into practice” arrangerad av AniCura. En djurvårdare har gått kursen Tänder i Smådjurskliniken – baskurs i odontologi arrangerad av Swevet. En veterinär har gått en kurs i reproduktion ”Reproduktion hund och katt” arrangerad av VeTa-bolaget. En veterinär har genomgått VeTA-bolagets program Ögonsjukdomar för smådjursveterinärer samt Drylab – Ögonundersökning och instrumenthantering. En veterinär har deltagit i kursen ”Hud- och rekonstruktiv kirurgi” anordnad av Sveriges Veterinärförbund i samband med Veterinärkongressen. Båda veterinärer har gått kursen ”Feline Neurology Boot Camp” arrangerad av Jamaren, en kurs med fokus på neurologiska sjukdomar och skador hos katt. En djurvårdare har gått en tvådagars introduktionskurs i Laboratorievetenskap och mikroskopering anordnad av Swevet. En djurvårdare har deltagit i heldagsseminariet ”Why vaccinate?” arrangerat av MSD. En veterinär deltog i Universitetsdjursjukhusets remitentträff med tema Onkologi.

2018

2018 En veterinär har deltagit i ett seminarium om Endokrinologi med fokus på Addisons-, Cushings- och thyroideasjukdom hos hund arrangerat av Dechra samt kursen Managing Adverse Food Reactions om foderallergi arrangerad av Skinnklubben (Swedish Veterinary Dermatology Study Group). En veterinär och en djurvårdare har genomgått en kurs i Hullbedömning av hund i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Svenska Kennelklubben. Två veterinärer och en leg djursjukskötare har varit på seminarium Anesthesia and Analgesia arrangerad av Dechra. En leg djursjukskötare har gått Vetventilens kurs Anaesthetic Pharmacology. Hela personalen deltog i kursen Försäljning och service på smådjurskliniken arrangerad av BIvet. Båda veterinärerna deltog i Dechra Nordics Dermatology Tour 2018 med tyngdpunkt på otiter (öroninflammationer). En veterinär var på Triolab och Laboklins Diagnostic Tour 2018, en föreläsning om infektiösa orsaker till neurologiska sjukdomar på smådjur samt föreläsningar om Diagnosticering och hantering av sjukdomar i rörelseapparaten hos hund och katt arrangerad av Elanco. Båda veterinärerna har gått en kurs om Kronisk njursjukdom hos katt arrangerad av Jamaren (Swedish Veterinary Feline Study Group) samt Atopisk dermatit hos hund och katt arrangerad av dr Baddaky och Skinnklubben. En veterinär och en leg djursjukskötare har gått en kurs om Wound Management arrangerad av Swevet.

2017

Under 2017 har vi genomfört av 8 utbildningar. En veterinär har gått kursen Liver and pancreas diseases in dogs and cats arrangerad av Swevet i samarbete med UDS och Gastrointestinal diseases arrangerad av Triolab och Laboklin. En veterinär har deltagit i en kurs med fokus på autoimmuna hudsjukdomar hos hund och katt arrangerad av Swedish Veterinary Dermatology Study Group samt ”Foderallergi” hos hund och katt arrangerad av Swevet i samarbete med Dr. Baddaky. En djurvårdare har deltagit i utbildning i klinisk nutrition steg 1 arrangerad av Royal canin Nurse Academy och Vet Nutrition Academy 1A + 2 arrangerad av Hills. En veterinär har genomgått en kurs i Grundläggande Mjukdelskirurgi, smådjur del 1 och 2 arrangerad av VeTA bolaget. En veterinär och en djursjukskötare har gått Svenska Sällskapet för Djurtandvårds tandutbildning med fokus på parodontit (tandlossning).

2016

2016 har en djurvårdare har gått kurs i hund- och kattandvård grund och en veterinär har gått extraktionskurs hund- och kattandvård fortsättning. Båda kurserna var arrangerade av Kruuse i Hägersten. En veterinär har gått en hudutbildning med fokus på atopisk dermatit (allergi) arrangerad av Swedish Veterinary Dermatology Study Group i Åre. En djurvårdare har under VeTA-dagarna genomgått Basic smådjur – katt och Catness of the cat. Båda veterinärerna deltog vid Jamarens Kattsymposium om de senaste rönen inom svensk kattforskning i samarbete med SLU. Två djurvårdare har genomgått kurs i röntgenteknik, -anatomi hund och katt grund, arrangerad av VeTA-bolaget. En djurvårdare har deltagit i utbildning i klinisk nutrition steg 2 arrangerad av Royal canin Nurse Academy.

2015

Under januari 2015 deltog hela personalen i en utbildningsdag om hur man skapar en kattvänlig djurklinik ”A cat is not a small dog” – har din klinik rätt ”kattityd”. Båda veterinärerna gick i maj en mycket givande röntgenkurs, arrangerad av VeTA-bolaget, på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg. En veterinär deltog i kursen Basic and advanced dental surgery arrangerad av SSDt (Svenska sällskapet för djurtandvård) i Stockholm. Djurvårdarna och en veterinär deltog i en Sårvårdsföreläsning på Universitetsdjursjukhuset. Djurvårdarna har även genomgått ”Dechra Academy nutrition och Dechra care” om foderrådgivning och djurvårdsprodukter.

2014

Under 2014 deltog båda veterinärerna i Jamarens kurser Triaditis hos katt (mag- tarm sjukdomar) och Feeding the cat in health and disease (nutrition). Den ena veterinären var på utbildningsdag i kaninsjukdomar och den andra marsvinssjukdomar. En av djurvårdarna genomgick en kurs i röntgenteknik.

2013

Under 2013 deltog en av veterinärerna i kursen praktiskt oftalmologi hos katt (ögonsjukdomar).  Den andra veterinären deltog i veterinärkongressen som i år lade fokus på hudsjukdomar och gick även en kurs i endokrinologi (ämnesomsättningsrubbningar).

Dags att undersöka ditt djur?

Vi på Björklinge Djurklinik arbetar för att hitta den bästa lösningen för ditt djur.