Integritetspolicy

Björklinge Djurkliniks personuppgiftspolicy enligt GDPR 25/5-18. Som kund hos oss samtycker du till behandling av personuppgifter. Vi samlar in och lagrar följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress och ditt djurs chipnummer. För att:

  • leva upp till journalföringslagens krav
  • leva upp till bokföringslagens krav
  • kunna hjälpa till med direktreglering mot försäkringsbolag på din egen begäran
  • kunna remittera en patient till annan instans
  • kunna bistå myndigheter i samband med misstanke om brott, brottsutredning, smittspårning och smittbekämpning
  • kunna kontakta dig för påminnelser om vaccination, provtagning, undersökning etc
  • kunna informera dig om incidenter som skett med betydelse för din person eller ditt djur

Radering av personuppgifter kopplade till journal och bokföring sker efter 7 år. 

Kontaktinformation till personuppgiftansvarig
Namn: Ursula Nord Bjerselius
Tel: 018-37 73 01
E-post: info@bjorklingedjurklinik.se