Björklinge Djurklinik erbjuder veterinärmedicinsk smådjurssjukvård. Här kan du få hjälp för såväl friska som sjuka djur.

För de friska kan vi erbjuda vaccination, besiktning, ID-märkning, HD/AD/knäleds-röntgen, provtagning, tandstensborttagning, kastration (handjur, honkatter och honkaniner), utfärdande av pass mm. Vi kan även i samarbete med Berit Wallin Håkansson erbjuda ögonlysning, gonioskopi, patella- och hjärtintyg – se www.lindelamm.se/ogonlysning.

För sjuka djur kan vi diagnosticera och behandla de flesta problem, såväl medicinska som kirurgiska. Mer komplicerade fall kan remitteras till lämplig klinik eller djursjukhus. Björklinge Djurklinik strävar efter att ha ett gott samarbete med övriga veterinärinrättningar i regionen.

Är du osäker över ditt djurs hälsa kan vi med allmänklinisk undersökning och anpassad provtagning ta reda på hur det står till. Vi har även färdiga hälsokontrollpaket, t ex för äldre djur sk seniorkontroll. Seniorkontrollen innefattar allmänklinisk undersökning, kontroll av juver/prostata, analys av urinprov samt provtagning och analys av blodprov till mycket förmånliga paketpriser. Du kan välja mellan lilla och stora paketet, skillnaden ligger i antalet analyserade blodparametrar.

 Priser (kr inkl moms)

Vaccinationer Flera djur vid samma besökstillfälle ger mängdrabatt!

DHPPi (valpsjuka/hepatit/parvo/kennelhosta) hund – 435:-

KC (kennelhosta) hund – 395:-

Herpes hund – 640:-

Tricat Novum (kattpest/kattsnuva) katt – 410:-

Ducat (kattsnuva) katt – 375:-

Rabies hund, katt och iller – 545:-

Vaccination i samband med annat då poliklinik debiteras (ej rabies/herpes) – 275:-

Kastrationer

Hankatt – 580:-

Honkatt (inkl krage) – 1185:-

Hankanin – 860:-

Honkanin – 1280:-

Hanhund (upp till 25 kg kroppsvikt) – 2750:-

Hanhund (över 25 kg kroppsvikt) – 3100:-

Valp- och kattungepaket

Besiktning + ID (chip eller tatuering) + 1 vaccination – 620:- per djur

Besiktning + ID (chip eller tatuering) + 2 vaccinationer – 875:- per djur

Höft-/armbågs-/knäledsröntgen (inkl sedering och SKK:s avgifter)

Ett ledpar 1650:-

Två ledpar 1950:-

Tre ledpar 2150:-

Laboratorium

Björklinge Djurklinik har ett eget laboratorium där vi kan göra mikroskopiska undersökningar av utstryk från hud, öron, blod mm. Vi gör även urinundersökningar och har avancerad utrustning som gör de vanligaste blodanalyserna (hematologi och kemi) medan du väntar. Vi har snabbtester för bl a Parvo (hund- och kattpest), FIV/FeLV, Giardia, Kryptosporidier, CRP, Anaplasma och Borrelia. För andra laboratorieundersökningar anlitar vi ackrediterade externa laboratorier främst på SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) http://www.sva.se/ och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) http://www.slu.se/?id=858 .

 Röntgen

Djurkliniken har egen röntgenutrustning med digital bildhantering.

Utbildningar

Vår ambition är att hålla oss uppdaterade med de senaste rönen inom vårt verksamhetsområde.

Under 2014 har båda veterinärerna deltagit i Jamarens kurser Triaditis hos katt (mag- tarm sjukdomar) och Feeding the cat in health and disease (nutrition). Den ena veterinären har varit på utbildningsdag i kaninsjukdomar och den andra marsvinssjukdomar.

Under 2013 deltog en av veterinärerna i kursen praktiskt oftalmologi hos katt (ögonsjukdomar).  Den andra veterinären deltog i veterinärkongressen som i år lade fokus på hudsjukdomar och gick även en kurs i endokrinologi (ämnesomsättningsrubbningar)

Under 2012 har vi på veterinärsidan deltagit i en utbildningsdag om katters beteende, tandkurs för hund och katt, kurs i kaninsjukdomar och i reptilsjukdomar samt en kurs i grundläggande immunologi smådjur.

Under 2011 gick båda veterinärerna en kurs i klinisk cytologi (mikroskopering av cellutstryk från hud, knölar, blod, urin mm). En av veterinärerna deltog i Jamarens kurs om internmedicin på katt. Den andra veterinären har gått en kurs i fågelsjukdomar. En av veterinärassistenterna har examineras till djuvårdare på utökad nivå och genomgått Hills foderrådgivarkurs. Vår andra djurvårdare har genomgått Specifics foderrådgivarkurs. Den tredje veterinärassistenten har genomfört momentlistan och därmed blivit godkänd legitimerad sjuksköterska.

Veterinären deltog år 2010 i en Öronkurs (Otit behandling och utredning av öronsjukdomar, örats anatomi, fysiologi och farmakologi) arrangerad av Swedich Veterinary Dermatology Study Group.

Under VeTa-dagarna i april införskaffades ökade kunskaper om Hygienrutiner och antibiotikapolicy som är ett mycket viktigt och aktuellt område med tanke på den ökande resistensproblematiken hos såväl djur som människor. Veterinären har även under 2010 uppdaterat sina kunskaper avseende Infektionssjukdomar och vaccinationsrutiner hos hund och katt samt Diabetes och hjärtsjukdomar hos katt.

Under 2009 inhämtade vi ny inspiration och kunskap genom studiebesök på ett flertal andra djurkliniker. Veterinären vidarutbildade sig inom områdena Urinvägsproblem hos katt samt Reproduktionsstörningar på hund och katt steg 2.

Under 2007-2008 ökades kompetensen genom utbildningar arrangerade av Svenska Djursjukhusföreningen. Veterinären deltog i följande kurser: Intensivvård för hund och katt, anestesiologi smådjur, ögonsjukdomar grundkurs, hudsjukdomar steg 1 och 2, endokrina sjukdomar hos hund och katt steg 1 samt reproduktion hos hund och katt steg 1.

Veterinärassistenten genomgick C15 om läkemedelshantering och Specifics foderrådgivarkurs.

Övrigt

Björklinge Djurklinik deltar sedan 2009 i det projekt som initierats av Svenska Kennelklubbens avelskommitté och Shar pei klubben. Projektet syftar till att minska förekomsten av skador och andra problem som kan förknippas med hudens och ögonlockens utformning inom rasen Shar pei. Det innebär att Björklinge Djurklinik kan bistå med de särskilda besiktningar som krävs för avel med Shar pei-hundar.