Kliniken

Björklinge Djurklinik ligger ”bara ett stenkast” från Uppsala. Vi har generösa öppettider, parkeringsplatser (Easypark) i anslutning till kliniken, ett stort vänttum och fräscha lokaler. Vi bokar tid med marginal och tar oss tid att lyssna på dig och undersöka ditt djur. Om du kommer till ett bokat besök behöver du sällan vänta för att få träffa den veterinär, djursjukskötare eller djurvårdare du har bokat tid hos. Till Björklinge Djurklinik är du välkommen med såväl friska som sjuka djur. Här kan du alltid förvänta dig ett vänligt och professionellt bemötande. På djurkliniken kan du hämta skriftlig information om bl a foder, djursjukvårdsartiklar och det finns en butik där vi säljer foder och djurtillbehör. För närvarande arbetar tre legitimerade veterinärer, två legitimerade djursjukskötare samt tre djurvårdare (utökad nivå) på mottagningen. Företagets ambition är att anpassa verksamheten efter de behov som finns i regionen.

Djurkliniken startades 2007 och drivs av Ursula Nord Bjerselius och Siri Adler Lennström som båda är legitimerade veterinärer.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård och Gröna Arbetsgivare.

Björklinge Djurklinik erbjuder veterinärmedicinsk smådjurssjukvård. Här kan du få hjälp för såväl friska som sjuka djur. För de friska kan vi erbjuda vaccination, besiktning, ID-märkning, HD/AD-röntgen, provtagning, professionell tandrengöring, kastration (handjur och honkatter), utfärdande av pass, hälsokontrollpaket från ca 7 års ålder mm. För sjuka djur kan vi diagnosticera och behandla de flesta problem, såväl medicinska som kirurgiska. Mer komplicerade fall kan remitteras till lämplig klinik eller djursjukhus. Björklinge Djurklinik strävar efter att ha ett gott samarbete med övriga veterinärinrättningar i regionen. Är du osäker över ditt djurs hälsa kan vi med allmän klinisk undersökning och anpassad provtagning ta reda på hur det står till. Vi har även färdiga hälsokontrollpaket för symptomfria djur, hundar från ca 7 år och katter från ca 7 resp ca 10 års ålder till mycket förmånliga paketpriser.

Laboratorium

Björklinge Djurklinik har ett eget laboratorium där vi kan göra mikroskopiska undersökningar av utstryk från hud, öron, blod mm. Vi gör även urinundersökningar och har avancerad utrustning som gör de vanligaste blodanalyserna (hematologi och kemi) medan du väntar. Vi har snabbtester för bl a cPL, fPL, FIV/FeLV, ProBNP, Anaplasma och Borrelia. För andra laboratorieundersökningar anlitar vi ackrediterade externa laboratorier främst på SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) https://www.sva.se/ , SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) https://www.universitetsdjursjukhuset.se/klinisk-kemiska-laboratoriet/ och Canilab https://canilab.se/

 

Röntgen

Djurkliniken har egen röntgenutrustning med digital bildhantering.

Vi har även en separat dental(tand)röntgen.

Utbildningar

Vår ambition är att hålla oss uppdaterade med de senaste rönen inom vårt verksamhetsområde.

2022 har en veterinär och en djuvårdare gått en sårkurs ”Diagnostik och behandling av sår hund & katt, grund” arrangerad av VeTA-bolaget. 2 veterinärer har deltagit vid Idexx webinarium med titeln Canine and Feline Urine Cytology samt Electrolyte testing i sick dogs and catsEn veterinär har gått en tandkurs online arrangerad av Svenska Sällskapet för djurtandvård. En veterinär har deltagit i Swedish Veterinary Study Groups Vårmöte med tema Leishmanios och Autoimmuna hudsjukdomar. En veterinär har deltagit vid Idexx webinarium med titeln In-Clinic Endocrinology: Fructosamine and Total T4 Testing.

2021 Hela personalen deltog i VetFamilys webinarium om ”Vanliga tandproblem hos den unga hunden” samt ”Kattens hemliga kommunikation”. Hela personalen har också uppdaterat sig inom CatFriendly och genomgått Feliway Cat Handling Programme. En veterinär har deltagit vid webinar om Hantering av nedsatt aptit hos katt arrangerat av Jamaren och Dechra. En djurvårdare har deltagit i Weight management virtual congress arrangerad av Royal Canin. En veterinär har deltagit i ett webinarium om Näringslära för hund och katt med titeln Naturlig, rått, animalisk, vegan och kornfritt – Ernaering satt på spissen! arrangerat av Dechra. En veterinär har deltagit i Skinklubbens (Swedish Veterinary Dermatology Study Group) Vårmöte 2021 med Cytologi som tema. Två veterinär har deltagit i Feline inspiration days 2021, en webinarserie med katten i fokus arrangerad av Boeringer Ingelheim. Följande föreläsningar har ingått: Assessment of acute pain in cats using scoring systems. Management of the cat with acute dyspnea. Feline diabetic ketoacidosis. The difficult feline diabetic. Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat. Acute presentations of hypertension. Pancreatitis in the feline diabetic. Feline acromegaly. Top tips for urethral obstruction. Assessment and management of constipation. Home monitoring of the diabetic cat och management of the feline diabetes: goals for good quality of life.  En djurvårdare har gått VeTA-Bolagets kurs Röntgenteknik bas och fördjupning. En veterinär har deltagit i webinaret Blodigt allvar om anemi hos katt arrangerat av Jamaren (Swedish Veterinary Feline Study Group). En veterinär har deltagit i webinaren Work-up and diagnosis of chonic enteropathies in dogs och Treating canine chronic enteropathies arrangerat av Idexx. Två veterinärer har deltagit i ett webinar om Demens hos hund och katt arrangerat av Swevet. En leg djursjukskötare har gått en webkurs i Sårvård hund och katt arrangerat av Swevet. En veterinär har gått tvådagarskurser i Klinisk etologi och beteendeutredning samt Acute and chronic pain management för hund och katt arrangerade av Swevet. Två veterinärer följer Idexx webinarserie om laboratoriediagnostik för hund och katt.

2020 En leg djursjukskötare har gått en kurs i anestesi av de mindre sällskapsdjuren ”Anestesi av exotiska smådjur” arrangerad av Vetventilen. En veterinär och en djurvårdare har genomgått Vetabolagets kurs i Diagnostik och behandling av sår hund & katt, grund. En veterinär deltog i Jamarens (SVFSG) webinarutbildningar om FIP, Feline Infektiös Peritonit och Feline Endocrinology. En veterinär deltog i Skinklubbens (SVDSG) Vårmöte med fokus på kattens hudsjukdomar.

2019 En veterinär gått en kurs i reproduktion ”The hidden truths of reproduction” arrangerad av Jamaren (Swedish Veterinary Feline Study Group). En veterinär har deltagit vid Skinnklubbens (Swedish Veterinary Dermatology Study Group) vårmöte – en tvådagars utbildning med fokus på öronsjukdomar hos hund och katt ”Otitis: A Step-By-Step Approach for Successful Management”. En veterinär har gått en kurs i hematologi ”Hematology put into practice” arrangerad av AniCura. En djurvårdare har gått kursen Tänder i Smådjurskliniken – baskurs i odontologi arrangerad av Swevet. En veterinär har gått en kurs i reproduktion ”Reproduktion hund och katt” arrangerad av VeTa-bolaget. En veterinär har genomgått VeTA-bolagets program Ögonsjukdomar för smådjursveterinärer samt Drylab – Ögonundersökning och instrumenthantering. En veterinär har deltagit i kursen ”Hud- och rekonstruktiv kirurgi” anordnad av Sveriges Veterinärförbund i samband med Veterinärkongressen. Båda veterinärer har gått kursen ”Feline Neurology Boot Camp” arrangerad av Jamaren, en kurs med fokus på neurologiska sjukdomar och skador hos katt. En djurvårdare har gått en tvådagars introduktionskurs i Laboratorievetenskap och mikroskopering anordnad av Swevet. En djurvårdare har deltagit i heldagsseminariet ”Why vaccinate?” arrangerat av MSD. En veterinär deltog i Universitetsdjursjukhusets remitentträff med tema Onkologi.

2018 En veterinär har deltagit i ett seminarium om Endokrinologi med fokus på Addisons-, Cushings- och thyroideasjukdom hos hund arrangerat av Dechra samt kursen Managing Adverse Food Reactions om foderallergi arrangerad av Skinnklubben (Swedish Veterinary Dermatology Study Group). En veterinär och en djurvårdare har genomgått en kurs i Hullbedömning av hund i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Svenska Kennelklubben. Två veterinärer och en leg djursjukskötare har varit på seminarium Anesthesia and Analgesia arrangerad av Dechra. En leg djursjukskötare har gått Vetventilens kurs Anaesthetic Pharmacology. Hela personalen deltog i kursen Försäljning och service på smådjurskliniken arrangerad av BIvet. Båda veterinärerna deltog i Dechra Nordics Dermatology Tour 2018 med tyngdpunkt på otiter (öroninflammationer). En veterinär var på Triolab och Laboklins Diagnostic Tour 2018, en föreläsning om infektiösa orsaker till neurologiska sjukdomar på smådjur samt föreläsningar om Diagnosticering och hantering av sjukdomar i rörelseapparaten hos hund och katt arrangerad av Elanco. Båda veterinärerna har gått en kurs om Kronisk njursjukdom hos katt arrangerad av Jamaren (Swedish Veterinary Feline Study Group) samt Atopisk dermatit hos hund och katt arrangerad av dr Baddaky och Skinnklubben. En veterinär och en leg djursjukskötare har gått en kurs om Wound Management arrangerad av Swevet.

Under 2017 har vi genomfört av 8 utbildningar. En veterinär har gått kursen Liver and pancreas diseases in dogs and cats arrangerad av Swevet i samarbete med UDS och Gastrointestinal diseases arrangerad av Triolab och Laboklin. En veterinär har deltagit i en kurs med fokus på autoimmuna hudsjukdomar hos hund och katt arrangerad av Swedish Veterinary Dermatology Study Group samt ”Foderallergi” hos hund och katt arrangerad av Swevet i samarbete med Dr. Baddaky. En djurvårdare har deltagit i utbildning i klinisk nutrition steg 1 arrangerad av Royal canin Nurse Academy och Vet Nutrition Academy 1A + 2 arrangerad av Hills. En veterinär har genomgått en kurs i Grundläggande Mjukdelskirurgi, smådjur del 1 och 2 arrangerad av VeTA bolaget. En veterinär och en djursjukskötare har gått Svenska Sällskapet för Djurtandvårds tandutbildning med fokus på parodontit (tandlossning).

2016 har en djurvårdare har gått kurs i hund- och kattandvård grund och en veterinär har gått extraktionskurs hund- och kattandvård fortsättning. Båda kurserna var arrangerade av Kruuse i Hägersten. En veterinär har gått en hudutbildning med fokus på atopisk dermatit (allergi) arrangerad av Swedish Veterinary Dermatology Study Group i Åre. En djurvårdare har under VeTA-dagarna genomgått Basic smådjur – katt och Catness of the cat. Båda veterinärerna deltog vid Jamarens Kattsymposium om de senaste rönen inom svensk kattforskning i samarbete med SLU. Två djurvårdare har genomgått kurs i röntgenteknik, -anatomi hund och katt grund, arrangerad av VeTA-bolaget. En djurvårdare har deltagit i utbildning i klinisk nutrition steg 2 arrangerad av Royal canin Nurse Academy.

Under januari 2015 deltog hela personalen i en utbildningsdag om hur man skapar en kattvänlig djurklinik ”A cat is not a small dog” – har din klinik rätt ”kattityd”. Båda veterinärerna gick i maj en mycket givande röntgenkurs, arrangerad av VeTA-bolaget, på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg. En veterinär deltog i kursen Basic and advanced dental surgery arrangerad av SSDt (Svenska sällskapet för djurtandvård) i Stockholm. Djurvårdarna och en veterinär deltog i en Sårvårdsföreläsning på Universitetsdjursjukhuset. Djurvårdarna har även genomgått ”Dechra Academy nutrition och Dechra care” om foderrådgivning och djurvårdsprodukter.

Under 2014 deltog båda veterinärerna i Jamarens kurser Triaditis hos katt (mag- tarm sjukdomar) och Feeding the cat in health and disease (nutrition). Den ena veterinären var på utbildningsdag i kaninsjukdomar och den andra marsvinssjukdomar. En av djurvårdarna genomgick en kurs i röntgenteknik.

Under 2013 deltog en av veterinärerna i kursen praktiskt oftalmologi hos katt (ögonsjukdomar).  Den andra veterinären deltog i veterinärkongressen som i år lade fokus på hudsjukdomar och gick även en kurs i endokrinologi (ämnesomsättningsrubbningar).

Under 2012 har vi på veterinärsidan deltagit i en utbildningsdag om katters beteende, tandkurs för hund och katt, kurs i kaninsjukdomar och i reptilsjukdomar samt en kurs i grundläggande immunologi smådjur.

Under 2011 gick båda veterinärerna en kurs i klinisk cytologi (mikroskopering av cellutstryk från hud, knölar, blod, urin mm). En av veterinärerna deltog i Jamarens kurs om internmedicin på katt. Den andra veterinären har gått en kurs i fågelsjukdomar. En av veterinärassistenterna har examineras till djurvårdare på utökad nivå och genomgått Hills foderrådgivarkurs. Vår andra djurvårdare har genomgått Specifics foderrådgivarkurs. Den tredje veterinärassistenten har genomfört momentlistan och därmed blivit godkänd legitimerad sjuksköterska.

Veterinären deltog år 2010 i en Öronkurs (Otit behandling och utredning av öronsjukdomar, örats anatomi, fysiologi och farmakologi) arrangerad av Swedish Veterinary Dermatology Study Group. Under VeTa-dagarna i april införskaffades ökade kunskaper om Hygienrutiner och antibiotikapolicy som är ett mycket viktigt och aktuellt område med tanke på den ökande resistensproblematiken hos såväl djur som människor. Veterinären har även under 2010 uppdaterat sina kunskaper avseende Infektionssjukdomar och vaccinationsrutiner hos hund och katt samt Diabetes och hjärtsjukdomar hos katt.

Under 2009 inhämtade vi ny inspiration och kunskap genom studiebesök på ett flertal andra djurkliniker. Veterinären vidarutbildade sig inom områdena Urinvägsproblem hos katt samt Reproduktionsstörningar på hund och katt steg 2.

Under 2007-2008 ökades kompetensen genom utbildningar arrangerade av Svenska Djursjukhusföreningen. Veterinären deltog i följande kurser: Intensivvård för hund och katt, anestesiologi smådjur, ögonsjukdomar grundkurs, hudsjukdomar steg 1 och 2, endokrina sjukdomar hos hund och katt steg 1 samt reproduktion hos hund och katt steg 1. Veterinärassistenten genomgick C15 om läkemedelshantering och Specifics foderrådgivarkurs.

Kontakt

Telefon:
018-377301
E-post:
Besöksadress:
Södra Långåsvägen 8
743 62 Björklinge